weet waar u onderneemt
professionele hulp bij vestiging in groeiregio Haaglanden

Neem contact op


Voor elke vraag kunt u bij ons terecht  op werkdagen: 09:00 uur tot 17:00 uur.

Bel: 088 - 015 17 00

 

Of stuur een e-mail

Tips bij hervestiging

  • Maak net als voor uw bedrijfsvoering een businesscase voor de bouw en verhuizing naar de nieuwe locatie.  
  • Onderzoek uw nieuwe afzetmarkt. Het CBS, uw bank en Businesspark Haaglanden weten meer over de regio dan u wellicht verwacht.
  • Vraag na of en zo ja wat de plannen van de gemeente zijn met de locatie. Een aanpassing van het wegennet, bestemmingsplan of de ontwikeling van een extra woonwijk staat vaak al jaren van tevoren vast. Dit kan uw businesscase en investering positief of negatief beïnvloeden.
  • Twijfelt u over een locatie? Steek uw licht op bij reeds gevestigde ondernemers. Zij kunnen u feilloos vertellen wat de voor- en de nadelen zijn van een specifieke locatie. Ook weten ze vaak wat er op gemeenteniveau speelt.
  • Informeer uw klanten tijdig (ruim een half jaar tot een jaar van tevoren) over de nieuwe locatie. Ondernemers die u voorgingen hebben mede dankzij tijdige communicatie het grootse deel van hun klanten weten te behouden.
  • Betrek uw personeel bij uw keuze. De meeste ondernemers kunnen heel goed tegen verandering. Vast personeel vindt dit vaak lastiger.  
  • Rij ook eens in een reguliere spits naar de nieuwe locatie. De bereikbaarheid van een locatie is in veel gevallen afhankelijk van het tijdstip van de dag.
  • Er zijn veel prefab gebouwoplossingen op de markt. Dan scheelt aanzienlijk in de bouwkosten. Steek uw licht in dit geval eens op bij ondernemers die u voorgingen.